Manşetler

İnsanoğlu ne melektir ne de şeytan. Fakat başı boş ve her türlü mânevî kontrolden mahrum bir eğitim düzeni veya düzensizliği içinde yetiştirilecek olursa, şeytan olmaya daha müsâittir.
Sâmiha Ayverdi

Diğer Manşetler