Manşetler

Tüm Sohbetler

7 Ekim 2017
Kubbealtı Hocaları Konseri
Solist: Münip Utandı, Kanun: Serap Çağlayan, Kemençe: Aslıhan Özel, Ud: İbrahim Kararoğlu, Ney: Hüseyin Özkılıç, Tanbur: Esat Şar
21 Ekim 2017
Prof. Dr. Baha Tanman
I.Mahmud Dönemi Osmanlı Mîmârîsi- Klasikten Baroka Geçiş
28 Ekim 2017
Mûsikîmizde Ekim Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı
4 Kasım 2017
Prof. Dr. Ekrem Demirli
Modern Dünyâda İbn-i Arabî-İslâm Metafiziğini Anlamak
11 Kasım 2017
Prof. Dr. Selçuk Mülâyim
Kalkedon’dan Kadıköy’e Bir Kentleşme Öyküsü
18 Kasım 2017
Dursun Gürlek
Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi: İbnül Emin Mahmud Kemal
25 Kasım 2017
Mûsikîmizde Kasım Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
2 Aralık 2017
Selim İleri
50 Yıldan Edebiyat Anıları
9 Aralık 2017
Prof. Dr. Handan İnci
“Mûsikî Hâtıran Gibi Peşimde”-Tanpınar Sohbet ve Konser
16 Aralık 2017
Prof. Dr. Abdullah Uçman
Düşünce Târihimizde Ali Suâvî
23 Aralık 2017
Mûsikîmizde Aralık Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
30 Aralık 2017
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
Târih Boyunca Müslüman-Hıristiyan İlişkileri
6 Ocak 2018
Beşir Ayvazoğlu
Türk Edebiyatı ve Resim
13 ocak 2018
Yağmur Tunalı
Türk Cumhûriyetlerinden İzlenimler
20 Ocak 2018
Prof. Dr. Hayâti Develi
Türkçe Meselemiz
27 Ocak 2018
Mûsikîmizde Ocak Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
31 Aralık 2017 Yılbaşı
3 Şubat 2018
Prof. Dr. Birol Emil
Bugün de Yaşayan Nâmık Kemal
10 Şubat 2018
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Pâdişah Kaftanları
17 Şubat 2018
Prof. Dr. Gül İrepoğlu
Renk ve Taş
24 Şubat 2018
Mûsikîmizde Şubat Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
3 Mart 2018
Prof. Dr. Kemal Sayar
İnsanın Anlam Arayışı
10 Mart 2018
Prof. Dr. Nuh Aslantaş
Semerkant Örneğinde: İslâm’da Şehir ve Şehir Medeniyeti
17 Mart 2018
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
Tanzimat Öncesinde İstanbul’da Ev Köleliği
24 Mart 2018
Mûsikîmizde Mart Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
31 Mart 2018
Prof. Dr. Kenan Gürsoy
Vefâ Ne Demektir?
7 Nisan 2018
Prof. Dr. Mustafa Fayda-Vâkıflar Günü
Hz. Peygamber ve Ashâbı
14 Nisan 2018
Prof. Dr. Mustafa Tahralı
René Guénon “Doğu ve Batı
21 Nisan 2018
Prof. Dr. Uğur Derman
Hâtıralarla Başbaşa
28 Nisan 2018
Mûsikîmizde Nisan Ayı
Cumhurbaşkanlığı K.T. Müziği Korosu. Sunan: Mehmet Güntekin
5 Mayıs 2018
Kubbealtı Hocaları Konseri
Solist: Münip Utandı, Kanun: Serap Çağlayan, Kemençe: Aslıhan Özel, Ud: İbrahim Kararoğlu, Ney: Hüseyin Özkılıç, Tanbur: Esat Şar
12 Mayıs 2018
Kubbealtı Kermesi
12 Mayıs 2018
Konser
Meşk Mutfağı – (İstanbul Fetih Cemiyeti Salonunda)
Kubbealtı Sohbetleri Cumartesi günleri saat 16.00’da başlamaktadır.

Diğer Manşetler