Kurslar Farsça

  • Farsça

  • Hoca : Mîlad Selmânî
  • Süresi : 60 Saat
  • Dönem : 07.10.2019-18.05.2020 32 hafta Ramazanda devam ediyor.
  • Gün / Saat : Pazartesi 15.30-17.30
  • Ücret : 400/KUR 8 hafta World ve Bonus karta 2 taksit

Kursumuz Milad Salmâni tarafından verilmektedir.

Kursumuzda Farsça gramer kaideleri ve günlük konuşma öğretilmektedir.

Dr. Milad Salmani

1988 yılında İran'ın Urmiye kentinde doğdu. 2010 yılında Tahran, Allâme-i Tabâtabâî Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümününden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2015 yılında “Şeyh Mustafa Bin Şeyh Yusuf’un Fetih Sûresi Tefsiri (Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri-İnceleme-Sözlük) başlıklı yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında doktoraya başladı ve hâlen "Sarı Abdullâh Efendi’nin 'Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî'si, I. Cilt (İnceleme-Metin)" başlıklı tezi üzerine çalışmaktadır. Türkçe ve Farsçaya çevirdiği çok sayıda eseri bulunmaktadır.