Kurslar Farsça Mensur Eser Okumaları

  • Farsça Mensur Eser Okumaları

  • Hoca : Mîlad Salmânî
  • Süresi : 8 Hafta
  • Dönem : 25.11.2017-13.01.2018
  • Gün / Saat : Cumartesi 10.30-12.30
  • Ücret : 200TL

Farsça Mensur Eser Okumaları

Gülistan/Tezkiretü'l-Evliyâ/Cevâmi'ü'l-Hikâyât  

KONTENJANIMIZ 8 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Bu eserleri okurken Farsça kelime hazînenizi genişletecek, İran ve Türk kültürünü derinden etkilemiş Feridüddin Attar, Sâdî-i Şirâzî ve Ûfî gibi âlimlerin dünyâsı ile tanışacak ve Klasik Farsça metinlerin çözümlenmesi konusunda bilgi sâhibi olacaksınız. 

*Katılımcıların orta seviyede Farsça bilmeleri gerekmektedir.