Kurslar İstanbul Tekkeleri Seminerleri

  • İstanbul Tekkeleri Seminerleri

  • Hoca : Prof. Dr. Baha Tanman
  • Süresi : 5 Hafta
  • Dönem :
  • Gün / Saat :
  • Ücret :

İstanbul'da tasavvufî hayâtın oluşumu ve özellikleri, tekkelerin fonksiyon şeması, İstanbul'da gözlenen tekke tipleri ve örnekler üzerinden tekkelerin mîmârî özellikleri 5 hafta boyunca işlenecektir.

PROF. DR. BAHA TANMAN

Prof. Dr. M. Baha Tanman, 11.12.1952’de İstanbul’da doğdu. 1967’de Saint Michel Fransız Ortaokulu’ndan, 1970’te Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 1975’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Eylül 1975’te doktora yapmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü’nde (Anabilim Dalı’nda) 1976’da asistan (araştırma görevlisi) oldu.

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın danışmanlığında başladığı, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin danışmanlığında sürdürdüğü “İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri” başlıklı teziyle 1990’da doktor payesini aldı, 1991’de doçent, 1996’da profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan M. Baha Tanman aynı zamanda Suna ve İnan Kıraç Vakfı, İstanbul Araştırmaları Merkezi Bilim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmektedir.

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ile Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde çok sayıda maddesi, ayrıca yurt içinde ve dışında akademik dergilerde makaleleri, kitap bölümleri yayınlanmış, çeşitli kitapların editörlüğünü üstlenmiş, birçok uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve seminere katılmış, mimarlık tarihine ilişkin tebliğler sunmuştur.

Yapılacağı Yer: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı