Kurslar Hat ve Kitabe Kültürü Seminerleri

  • Hat ve Kitabe Kültürü Seminerleri

  • Hoca : Prof. (h.c.) Uğur Derman - Dr. Aydın Yüksel
  • Süresi : 1 Ay
  • Dönem : Nisan Dönemi
  • Gün / Saat : Çarşamba 16.00-18.00
  • Ücret : 250TL / Kur (5 Hafta)

PROF. (h.c) UĞUR DERMAN

5 Şubat 1935’de Bandırmada dünyaya geldi. Doğmadan dört ay önce babası –Maliye Vekâleti merkez teşkilatı memurlarından- Mehmed Celâleddin’in (1896-1934) vefatı üzerine dedesi eczacı Osman Derman’ın (1876-1952) himâyesinde büyüdü. Çocukluğunu kısmen geçirdiği Üsküdar’ın tarihî birikimi onun hayalinde çok tesirler uyandırdı. Haydarpaşa Lisesi’ndeki tahsili esnâsında tanıdığı edebiyat muallimi Mahir İz’in (1895-1974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. ilesinde üçüncü eczacı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi’ne girdi ve Üsküdarlı hezârfen hattat Necmeddin Okyay’a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu; 1960’da ta’lîk hattından icâzete hak kazandı. Üstâdının diğer eski kitap sanatlarındaki (ebrû, cild, âhar, zer-endûd yazı imâli…) ihtisasından feyz aldı, sâir hat cinslerinin inceliklerini öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986), hattat Macid Ayral (1891-1961) ve Halim Özyazıcı (1898-1964) gibi üstâdlardan birçok istifâde sağladı.

1960’da eczacı olup askerliğini de bitirdikten sonra Taksim/Gümüşsuyu’nda serbest eczacılık yaptı (1963-1978). Fethi Gemuhluoğlu’nun (1922-1977) vefatıyla, onun yerine Türkpetrol Vakfı’nın idâresini üstlendi (1977-2006). Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları bölümünde “Türk Kitap Sanatları Tarihi” derslerini sürdürdü (1985-2006). Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.) ünvânı verildi. 2009 yılında “Geleneksel Sanatlar” alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne lâyık görüldü.1961’den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dâir konferanslar verdi, ilmî tebliğler sundu. 25’i irili-ufaklı müstakil kitap olmak üzere, yazdığı makale ve ansiklopedi maddeleri ile birlikte neşriyatı 500’e yakındır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiçek Derman’la evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

Eserlerinden bâzıları:

Türk Sanatında Ebrû, İstanbul 1977

Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982

İslâm Kültür Mîrasında Hat Sanatı, İstanbul 1992

Letters in Gold, New York 1998

Calligraphies Ottomanes, Paris 2000

Siegel des Sultan, Berlin 2001

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi: Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002

Eternal Letters, Sharjah, 2009

Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010

Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010

Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010

Ömrümün Bereketi 1, İstanbul 2011

DR. AYDIN YÜKSEL

1939'da Erzurum Oltu'da doğdu.1966'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Sanatı Yüksek kısmı İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1966-68 yılları arasında Tuzla Piyade Okulu ve İstanbul Askeri Müzesi'nde askerliğini yaptı.

1975'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Mimarlık bölümünü bitirdi. Akademide okuduğu yıllarda 1961-64'de Hattat Halim Özyazıcı'dan nesih, rık'a ve sülüs yazılarını ve 1965'den itibaren de Tanburi Hafız Kemal Batanay'dan talik yazılarını meşk etti.1979-1983 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde Prof Dr.Oktay Aslanapa yönetiminde "II. Bayezid-Yavuz Selim Devri Mimari Eserleri ve Türk Mimarisinin Gelişmesi" isimli tez çalışmasını tamamlayarak "Doktor" ünvanını aldı.

1984-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Ed.Fak.de "Sanat Dersleri" verdi. 1989'dan itibaren 15 mart 2002'de emekli oluncaya kadar Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Sanat Dalı'nda öğretim görevlisi olarak hizmet etti.1968'den 2008'e kadar İstanbul Fetih Cemiyeti yönetim kurulunda genel sekreter ve başkan olarak vazife gördü.

1984'den itibaren Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı kurucu mütevvelisi ve Cenan Kültür ve Sağlık Vakfı mütevelli üyesi ve 2004'den itibaren de TAÇ Vakfı şeref üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri :

Avrupa'da Osmanlı Mimârî Eserleri ( E. H. Ayverdi ile birlikte )

İlk 250 senenin Osmanlı Mimârîsi( E. H. Ayverdi ile birlikte )

Osmanlı Mimârîsinde II.Bâyezid-Yavuz Selim Devri

Osmanlı Mimârîsinde Kanûnî Sultan Süleyman Devri

Padişah Türbeleri ( Bülent Çetinor ile birlikte )

Risâle-i Mîmariye

Okçuluk Sicil Defteri

Yapılacağı yer :   Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı