Kurslar İleri Düzey Osmanlı Arşiv Belgeleri (Dîvânî) ve Yazma Eser Okuma Seminerleri

  • İleri Düzey Osmanlı Arşiv Belgeleri (Dîvânî) ve Yazma Eser Okuma Seminerleri

  • Hoca : Orhan Sakin
  • Süresi : 16 Hafta
  • Dönem : 05.10.2019-18.01.2020 I. DÖNEM 01.02.2020-16.04.2020 II. DÖNEM
  • Gün / Saat : 10.30-12.30- Cmt
  • Ücret : 650TL/16 Hafta World ve Bonus karta 4 taksit.

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ OKUMA VE DEĞERLENDİRME SEMİNERLERİ

Hocamız Orhan Sakin
1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsünde (Ortaçağ Tarihi) yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman ve idareci olarak çalışmaktadır. Osmanlı Türkçesi, arşiv belgeleri, Türkmenler, nüfus ve etnik yapı konuları başta olmak üzere, Osmanlı tarihiyle ilgili çeşitli çalışma ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(PALEOGRAFYA VE DİPLOMATİK)

 Vakfımız tarafından Osmanlı arşiv belgelerinin okunması ve çözümlenmesine yönelik seminerler düzenlenmiştir. Seminerlerde, Osmanlı arşiv belgeleri; belgelerin hazırlanışı, türleri, yazı cinsleri, dili, târihi gelişimi, târihlenmesi ve çözümleri anlatılacaktır. 

 1. Kur: Hatt-ı hümâyunlar ve Tanzîmat Sonrası Arşiv Belgeleri (Nesih-Rik'a):

Bu kurda, klasik dönem belgelerinden Hatt-ı hümâyunlar ve telhisler ile Tanzîmat sonrası belgelerinden irâdeler ve arz tezkireleri üzerinde durulacaktır. Tanzîmat sonrası resmî yazışmalarda kullanılan rik'a yazısı, belgelerin diplomatik özellikleri ile birlikte öğrenilecektir. Gramer bilgilerinin eksikleri itmam edilecektir.

2. Kur: Klasik Dönem Osmanlı Arşiv Belgeleri (Dîvânî)

Tanzîmat öncesine âit belge türlerinin (Ferman, Berat, Buyuruldu, Tezkire) diplomatiği ve metin okumaları ve çözümlemeleri yapılacaktır. Gramer bilgileri takviye edilecektir. 

 Dikkat: Kayıt yaptırmak isteyenlerin, matbu (nesih) Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyabiliyor olmaları gerekmektedir.