OSMANLI - ÎRAN SİYÂSÎ MÜNÂSEBETLERİ

  • OSMANLI - ÎRAN SİYÂSÎ MÜNÂSEBETLERİ
  • Yazar: Bekir Kütükoğlu
  • ISBN: 978-975-7618-15-2
  • Sayfa: 356
  • Boyut: 16 x 23.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1993
  • Son Baskı: 1. Baskı
  • Fiyat:
  • Satın Al
Kitap Hakkında
1578-1612 yılları arasındaki Osmanlı-İran münasebetlerini, "Gürcistan ve Şirvan’ın zaptı; Safevîler’in Şirvan ve Gürcistan’ı istirdat gayretlerinin akim kalması ve sulh teşebbüsleri; Azerbaycan ve Irak’ta yeni fetihler, İran’la sulhun tekerrürü; Osmanlı-Safevî diplomatik münasebetleri; Osmanlı İmparatorluğu ve şark hududu vilayetleri; Safevîlerin Azerbaycan’ı istirdadı" başlıkları ile 6 bölüm hâlinde inceleyen eser.