SÜHEYL ÜNVER'İN EDİRNE DEFTERLERİ

  • SÜHEYL ÜNVER'İN EDİRNE DEFTERLERİ
  • Yazar: Süheyl Ünver
  • ISBN: 978-605-4750-04-7
  • Sayfa: 272
  • Boyut: 16,5 x 21,5
  • İlk Yayın Tarihi: 2013
  • Son Baskı: 1. Baskı
  • Fiyat: 50 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Yazarın Süleymâniye Kütüphânesi’ndeki koleksiyonda bulunan defterlerinin 23 adedi Edirne ve Edirneliler hakkındadır. Bu defterlerde bulunan yüzlerce çizim, desen, suluboya resim, fotoğraf eski Türkçe ve yeni harflerle notlar titiz bir çalışmayla derlenerek Edirne’nin yakın ve uzak târihini aksettiren bir kitap hâline getirilmiştir.