MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK (3 Cilt)

  • MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK (3 Cilt)
  • Yazar: İlhan Ayverdi
  • ISBN: 975-6444-18-5
  • Sayfa: 3595
  • Boyut: 16.5 x 23.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2005
  • Son Baskı: 4.Baskı
  • Fiyat: 250
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Farklı dönemlerdeki yazılı ve sözlü dil örneklerini 3 cilt halinde yaklaşık 3.650 sahife, 61.000 madde, bunlardan türetilmiş 35.000 deyim ile 400 müellifin 1.000'e yakın eserinin taranmasıyla elde edilen 100.000 misalli bu temel başvuru eseri, Türkçemize bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı önemli bir hizmet olması bakımından dikkate değerdir. Kubbealtı Lugatı'nın ilk bilimsel danışma toplantılarına 1971 yılında ilim ve fikir adamları ile Türk dili üzerinde çalismiş akademisyenlerden olusan 12 kişilik bir heyetle başlanmıştır. Hazırlığı 1971, yazılması ise 1976 yılında başlayan Kubbealtı Lugatı, 34 sene süren ciddi ve zahmetli bir çalışmanın sonunda 2005 yılında tamamlanmıştır. Yeni ambalajı ile gözden geçirilmiş ilâveli 3. baskı. Taşınabilir karton kutuda.