MEKTUPLAR - 10

  • MEKTUPLAR - 10
  • Yazar: Derleyen Zeynep Uluant - Aysel Yüksel
  • ISBN: 6054750566
  • Sayfa: 430
  • Boyut: 16.5 x 21.5 cm
  • İlk Yayın Tarihi: 2020-04-17
  • Son Baskı: 1.Baskı
  • Fiyat: 40 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
“…..Oldu olası Rabbânî bir arzu, bir ilâhî irâde ile koşulduğum “yazmak” vazîfe ve fiilini yerine getirdikten sonra meydana gelen eser ile bir gûna alâkalanmak yoluna gitmemişimdir. Öyle ki müsveddeyi tebyiz edip bir tarafa koymakla mükellefiyetimin tamamlandığına inanarak üst tarafını angarya saymış, böylece de tab’i ile güreşmek, matbaa ve tashih işleri ile meşgul olma gibi meselelerden hemen de külliyen uzak kalmışımdır. Hattâ yine bu yüzden sözünü pek kimseye etmediğim kaç kitap, dosyalarında bekler durur”