ÇAĞ VE HAKÎKAT RENÉ GUÉNON’DAN Seçme Makāleler ve Yorumlar

  • ÇAĞ VE HAKÎKAT RENÉ GUÉNON’DAN Seçme Makāleler ve Yorumlar
  • Yazar: Haz. Mustafa Tahralı
  • ISBN: 978-605-4750-39-9
  • Sayfa: 382
  • Boyut: 16,5 X 21,5 cm
  • İlk Yayın Tarihi: Eylül 2018
  • Son Baskı:
  • Fiyat: 32 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında

…modern dünyâda hakîkî bir hiyerarşi mefhûmu mevcut mudur? Hiçbir kimse ve hiçbir şey bulunması gereken yerde değildir. İnsanlar mânevî sâhada hiçbir fiilî otorite ve siyâsî sâhada da hiçbir meşrû iktidar tanımamaktadırlar. Profan kimseler/dünya ehli kimseler mukaddes şeyler üzerinde münâkaşa etmekte, onların mukaddeslik vasfına hattâ varlığına îtiraz etmektedir. Bu şu demektir: Aşağı derecede olan üstün/yüksek mertebede olan hakkında hüküm vermekte, cehâlet hikmete hudut çizmekte, sınır empoze etmekte, hatâ/yanlış hakîkatin üstüne çıkmakta, beşerî olan ilâhî olanın yerine geçmekte, arz semâya gālip gelmekte, fert kendini her şeyin ölçüsü kılmakta ve kendi izâfî ve âciz aklından çekip çıkardığı kānunları kâinâta dikte etmek iddiasında bulunmaktadır.
René Guénon

Kitapla İlgili Makaleler

Guénon’u geç tanıdık zor anladık - Okumak için tıklayınız.

Ömer Lekesiz Yazdı : Guénon’u Tahralı’yla tanımak - Okumak için tıklayınız

René Guénon’a göre tasavvuf ile mistisizm arasındaki 11 fark

Tv Programı

Bir Kitabın Düşündürdükleri - Mustafa Çağrıcı