İBNÜLEMİN MAHMUD KEMÂL İNAL

  • İBNÜLEMİN MAHMUD KEMÂL İNAL
  • Yazar: Dursun Gürlek
  • ISBN: 978-975-6444-86-3
  • Sayfa:
  • Boyut: 16.5 x 21.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2017
  • Son Baskı: 2017
  • Fiyat:
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Eserde, bir devr-i kadîm efendisi olan büyük târihçi ve edebiyat bilgini İbnülemin Mahmud Kemâl Bey’in renkli hayâtı, şahsiyeti, eserleri ve kütüphânesi ibretli tablolar hâlinde dile getirilirken; Yahyâ Kemal, Ahmet Hamdi, Mithat Cemal, Orhan Seyfi, Refii Cevat, Ekrem Hakkı Ayverdi, Alâeddin Yavaşça, Nevzat Atlı€, Necdet Yaşar, Kâz›m İsmâil ve Mükrimin Halil gibi kalem ve mûsıkî erbâbının hâtıralarına da yer veriliyor.