OSMANLI MÎMARLIK KÜLTÜRÜ

  • OSMANLI MÎMARLIK KÜLTÜRÜ
  • Yazar: Haz:Hatice Aynur - Hilâl A. Uğurlu
  • ISBN: 978-605-4750-27-6
  • Sayfa: 423
  • Boyut: 16.5 x 21.5 cm
  • İlk Yayın Tarihi: 2017-01-05
  • Son Baskı: 2017
  • Fiyat: 55 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Hazırlayanlar: Hatice Aynur - Hilâl A. Uğurlu

Osmanlı mimarlık kültürünün yaşatılması ve korunması için restoratör, koleksiyoner ve mimarlık tarihçisi olarak kalıcı eserler bırakan Yüksek Mîmar Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi, vefâtının otuzuncu senesi olması münasebetiyle 2014 yılında bir dizi etkinlikle anıldı. Bu etkinlikler kapsamında, Ekrem Hakkı Bey’in 1920 senesinde mezun olduğu Mühendis Mektebi’nin (bugün İTÜ) Taşkışla yerleşkesinde, 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin destekleriyle Uluslararası Osmanlı Mîmarlık Kültürü sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumda Osmanlı mîmârîsinin çeşitli yönleri ve konularıyla birlikte Osmanlı mîmarlık târihi çalışmalarının dünü bugünü, sunulan yirmi iki bildiri ile tartışıldı. Elinizdeki kitapta yer alan on iki yazı, bu sempozyumda sunulan bildirilerden bir kısmının, yazarları tarafından makāle haline getirilmiş biçimleri ya da farklı yeni çalışmalarından oluşmaktadır.