AÇIKLAMALI OSMANLI FETVÂLARI III - IV

  • AÇIKLAMALI OSMANLI FETVÂLARI III - IV
  • Yazar: Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi
  • ISBN: 978–605-4750-08-5 / 978–605-4750-08-5
  • Sayfa: 664 - 576
  • Boyut: 16.5 x 21.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2014
  • Son Baskı: 2014
  • Fiyat: 65 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Hazırlauyan: H. Necâti Demirtaş

Fetvâlar; her şeyden önce bizim geçmişimiz, târihimiz. Asırlar ötesindeki dînî, ekonomik ve sosyal hayâtımız; mânevî değerlerimiz, ahlâkımız; beşerî münâsebetlerimiz, olaylar karşısındaki davranış biçimlerimiz, sevgimiz, nefretimiz, hayır ve hasenâtımız, iyilik ve kötülüklerimiz, günah ve sevaplarımız; neyimiz varsa hepsi onlarda şekilleniyor. Bunlar üzerinde düşünmek, onları bir de bugünün kantarı ile tartmak, kiminden örnek, kiminden ibret almak çok faydalı olur kanısındayım. Fetvâların hepsi yazılı, târihî birer belge. İlgili konuda vüsûku (authenticité) tekzib ve inkâr olunamayacak birer senet. Kültür ve medeniyetimizin yazıyla tesbit edilmiş en sağlam kayıtları. Çok az milletin geçmişinde bu derece sağlam kültür ve medeniyet kanıtları vardır.