AH TUNA VAH TUNA

  • AH TUNA VAH TUNA
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-24-9
  • Sayfa: 400
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1990
  • Son Baskı: 5. Baskı
  • Fiyat: 19 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
“İşte Boğaziçi ile yekvücut olan Tuna, gene de Karadeniz’i aşıp, Boğaz’ın sularında Tunalaşarak, o târihî dostluğu ihyâ eylemekte ve o kadim âşinâlığı, o eski muhabbet ve meşvereti, Rumeli’de gönlü de gözü de takılıp kalmış olanlara gizli gizli râz söylemekten geri kalmamaktadır.”

Ah Tuna Vah Tuna Türkçe zevkiyle, târih şuuruyla ve bizim kültür değerlerimize bağlı kalınarak yazılan hâtıralar, tesbitler, tahliller ve ibretler harmanı.