ARKAMIZDA DÖNEN DOLAPLAR

  • ARKAMIZDA DÖNEN DOLAPLAR
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-6444-45-0
  • Sayfa: 288
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2007
  • Son Baskı: 2. Baskı
  • Fiyat: 15 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Sâmiha Ayverdi, vefâtından sonra neşredilen bu kitabında, târihimize, millî ve mânevî değerlerimize âit hâtıralarını anlatır. Ayrıca geçmişte Ermeni, Rum ve Yahûdi gibi azınlıkların ülkemizde oynadıkları oyunlara da dikkatimizi çekerek günümüzde gelişen siyasi olayların sebep ve neticelerini daha iyi anlamamızı sağlayacak ipuçları verir.