EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYÃSI İÇİNDE FÂTİH

  • EDEBÎ ve MÂNEVÎ DÜNYÃSI İÇİNDE FÂTİH
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-6663-62-1
  • Sayfa: 376
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1953
  • Son Baskı: 9. Baskı
  • Fiyat: 17 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Bu biyografik araştırma eseri, daha ziyâde Fâtih'in mânevî ve edebî hayâtı üzerinde derinleşir. Sadece Fâtih'i değil, Fâtih devrini de inceler. Şiirlerinin tahlîlinden ruh alemine yol bulur. Böylece Fatih'in siyasi, idari hayatını ve dünya görüşünü, prensiplerini iyi anlamamızı sağlar.