EZELÎ DOSTLAR

  • EZELÎ DOSTLAR
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-93-5
  • Sayfa: 296
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2004
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 16 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Yazar, vefâtından sonra neşredilen bu eserinde bizi biz yapan millî ve mânevî değerlerimizi, bu değerleri bir hayat düsturu olarak benimseyen dostların hâtıralarıyla birleştirerek anlatırken memlekete refah, huzur, şevk, bereket getirecek çârelerin ipuçlarını verir, hedefler gösterir.