HEY GİDİ GÜNLER HEY

  • HEY GİDİ GÜNLER HEY
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-87-4
  • Sayfa: 304
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1988
  • Son Baskı: 4. Baskı
  • Fiyat: 16 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Eser, geçmişte yaşanan hâdiselerin millî îman ve vicdan süzgecinden geçirilerek anlatılışıdır. Yazarın geçmişe hasretini ve gönül yanığını ifâde eden bu hâtıralar, siyâsî hayatımız, kültür ve medeniyet târihimiz bakımından büyük önem taşır ve günümüze ışık tutar.

Eser, 1998'te Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Yılın Dil Ödülü"ne lâyık görülmüştür.