İSTANBUL GECELERİ

  • İSTANBUL GECELERİ
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-6444-06-1
  • Sayfa: 272
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1952
  • Son Baskı: 10. Baskı
  • Fiyat: 15 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
On beş bölümden meydana gelen bu eserin her bölümü şehrin meşhur semtlerinden birinin ismini taşır. Her semt özellikleriyle anılır. Eski ramazan eğlenceleri, düğünler, mesîreler, tulumbacılar gibi ortak târihe mâlolmuş bütün geçmiş zaman değerlerimiz, kültür hazînelerimiz şiirleşen tablolar hâlinde gözler önüne serilir.