KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE

  • KÖLELİKTEN EFENDİLİĞE
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-21-8
  • Sayfa: 122
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1978
  • Son Baskı: 7. Baskı
  • Fiyat: 10 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Hicrî 1400. senesinin idrâki dolayısiyle başta Müslüman devlet başkanları olmak üzere bütün İslâm âlemine yapılmış bir birlik ve berâberlik çağrısıdır. Yazarın ifâdesiyle bu risâle "İslamla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve ilâ-yı kelimetullaha dâvettir."