MİLLÎ KÜLTÜR MESELELERİ VE MAÂRİF DÂVÂMIZ

  • MİLLÎ KÜLTÜR MESELELERİ VE MAÂRİF DÂVÂMIZ
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-91-1
  • Sayfa: 448
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1976
  • Son Baskı: 4. Baskı
  • Fiyat: 19 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Yazar, bu eserinde Türk gençliğinin, millî ve mânevî değerlerine kıymet vererek eğitilmesi gerektiği; dününü unutan gençliğin bugününü bilemeyeceği gerçeği üzerinde ısrarla durur. Eğitim ve öğretim politikamızın memleket dert ve dâvâlarının başına gelen en mühim meselemiz olduğuna işâret eder.