RÂTİBE

  • RÂTİBE
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-84-3
  • Sayfa: 352
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2002
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 18 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
İsmini Meclis-i Mâliye Reîsi İbrâhim Efendi'nin torunu Râtibe'den alan bu eser, İbrâhim Efendi âilesi, yazarın çocukluk yılları ve yakın çevresi ile ilgili hâtıralardan, devrinin sosyal hayâtına ve siyâsî târihine ışık tutan, olayları çok çeşitli yönleriyle ele alıp değerlendiren yazılardan meydana gelmiştir. Yazarın vefâtından sonra derlenen ikinci eseridir.