TÜRK RUS MÜNÂSEBETLERİ VE MUHÂREBELERİ

  • TÜRK RUS MÜNÂSEBETLERİ VE MUHÂREBELERİ
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-6444-05-4
  • Sayfa: 424
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1970
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 19 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
İki ana kısımdan meydana gelen eserde yazar önce komünizm ve Türkiye'deki ilk komünist hareketleri, daha sonra II.Bayezid devrinden itibaren kronolojik olarak Osmanlı Devleti'nin Ruslarla olan münasebet ve muharebeleri üzerinde durulur.