TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI

  • TÜRK TÂRİHİNDE OSMANLI ASIRLARI
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-52-2
  • Sayfa: 1182
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1975
  • Son Baskı: 6. Baskı
  • Fiyat: 40 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Yazarın ifâdesiyle bu eser, "Ne bir târihtir, ne de bir ilim ve mürâcaat eseri. Belki akademik sınırlara, ilmî nizam ve şekillere bağlı bulunmayan, fakat her satırı ile otantik olmaya çalışan bir fikir kitabıdır."