ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA İÇİN

  • ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA İÇİN
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-605-4750-06-1
  • Sayfa: 272
  • Boyut: 13.5 x 19.5 cm
  • İlk Yayın Tarihi: 2014
  • Son Baskı: 2. Baskı
  • Fiyat: 15 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Belgrad’ın fethinde ve aynı zamanda Mohaç Muhârebesi’nde üstün gayreti olmuş bulunan Bâlî Bey, 1531’de Budin’i muhâsara ederek Avusturya ordusunu kovalayıp zafere ulaştıktan sonra, muvaffakiyetlerini sayıp dökerek, Kanûnî Sultan Süleyman’dan bir tuğ niyaz edince, pâdişah kendisini şöyle cevaplandırmıştır: “Berhudâr ol, Allah senden râzı olsun! Benden bir tuğ istiyorsun. Sana emîrü’l-ümerâlık veriyorum. Lâkin bu yaptıklarına güvenme, ve bir fânî kuldan herhangi bir talepte bulunarak kendini küçültme ve minnet altına girmiş olma!”