YERYÜZÜNDE BİRKAÇ ADIM

  • YERYÜZÜNDE BİRKAÇ ADIM
  • Yazar: Sâmiha Ayverdi
  • ISBN: 978-975-7663-70-6
  • Sayfa: 331
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1984
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 15 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında


Yazarın 1969-1980 yılları arasında bâzı Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat notlarının toplandığı bu eser, Ayverdi'nin, gördüklerini ve yaşadıklarını kendi târih şuûrunun süzgecinden geçirmesi bakımından alışılmış seyahat edebiyâtı örneklerinden farklıdır.

Eser, 1985 Boğaziçi Başarı Ödülü'n lâyık görülmüştür.