DEVLET VE DEVLET TERBİYESİ

  • DEVLET VE DEVLET TERBİYESİ
  • Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
  • ISBN: 978-975-6444-10-8
  • Sayfa: 400
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1985
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 16 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Bu eserde Banarlı Hoca’nın çeşitli konulardaki fikir yazıları ve edebî sohbetleri yer almakla berâber, ağırlığı”devlet anlayışı”nın ifâde edildiği makãleler teşkil etmektedir.