İMAN VE YAŞAMA ÜSLÛBU

  • İMAN VE YAŞAMA ÜSLÛBU
  • Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
  • ISBN: 978-975-6444-61-0
  • Sayfa: 432
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1986
  • Son Baskı: 2. Baskı
  • Fiyat: 18 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Banarlı’nın Yahyâ Kemal’den kazandığı “Türk Müslümanlığı” anlayışını ifâde eden makãleleri, “‹man ve Taassub”, “Din Terbiyesi ve San’at”, “Yaşama Üslûbumuz”, “‹nkâr Hastalığı” ve “Uyanmaya Dâir” adlı bölümlerde toplanmıştır.