İSTANBUL'A DÂİR

  • İSTANBUL'A DÂİR
  • Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
  • ISBN: 978-975-6444-63-4
  • Sayfa: 248
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1986
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 12 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Merhum Banarlı “vatanın ve vatan manzaralarının edebiyat vâsıtalarıyle millî hâfızaya yerleştirilmesi lüzûmuna” inanırdı. Bu eserde de vatan sevgisinin toplamı kabul ettiği “‹stanbul sevgisi”ni dile getirdiği yazıları yer almaktadır.