KİTAPLAR VE PORTRELER

  • KİTAPLAR VE PORTRELER
  • Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
  • ISBN: 978-975-6444-51-1
  • Sayfa: 432
  • Boyut: 13.5 x 19.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1985
  • Son Baskı: 4. Baskı
  • Fiyat: 18 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Banarlı Hoca’nın, Türk edebiyâtında ve içtimâî hayâtımızda mühim vazîfe görmüş şahsiyetler hakkında kaleme aldığı biyografi, monografi, tenkit ve tedkiklerden meydana gelen bir eser.