AÇIKLAMALI OSMANLI FETVÂLARI I-II

  • AÇIKLAMALI OSMANLI FETVÂLARI I-II
  • Yazar: H. Necâti Demirtaş
  • ISBN: 978-975-6444-79-5
  • Sayfa: 678
  • Boyut: 16,5 X 23,5
  • İlk Yayın Tarihi: 2012
  • Son Baskı: 1. Baskı
  • Fiyat: 30 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Fetvâlar; herşeyden önce bizim, geçmişimiz, târihimiz. Asırlar ötesindeki dînî, ekonomik ve sosyal hayâtımız; mânevî değerlerimiz, ahlâkımız; beşerî münâsebetlerimiz, olaylar karşısındaki davranış biçimlerimiz, sevgimiz, nefretimiz, hayır ve hasenâtımız, iyilik ve kötülüklerimiz, günah ve sevaplarımız; neyimiz varsa hepsi onlarda şekilleniyor. Bunlar üzerinde düşünmek, onları bir de bugünün kantarı ile tartmak, kiminden örnek, kiminden ibret almak çok faydalı olur kanısındayım.