EKREM HAKKI AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI

  • EKREM HAKKI AYVERDİ BİBLİYOGRAFYASI
  • Yazar: İsmet Binark
  • ISBN: 978-975-7663-58-4
  • Sayfa: 714
  • Boyut: 16.5 x 23.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1999
  • Son Baskı: 1. Baskı
  • Fiyat: 25 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Türk mîmarlık târihine imzâsını atmış olan Ekrem Hakkı Ayverdi, ilim adamlığının yanında aynı zamanda bir tefekkür ve gönül adamıdır. Bu eserde onun yazdıkları ile hakkında yazılanları ve yapılan çalışmaları bir arada bulacaksınız.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 1999 YILIN KİTÂBİYAT ÖDÜLÜ