ÖMRÜMÜN BEREKETİ - 1

  • ÖMRÜMÜN BEREKETİ - 1
  • Yazar: Prof. (h.c.) M. Uğur Derman
  • ISBN: 978-975-6444-84-9
  • Sayfa: 524
  • Boyut: 16.5 x 21.5
  • İlk Yayın Tarihi: 2011
  • Son Baskı: 3. Baskı 2013
  • Fiyat: 65 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Yazı hayâtının 50. yılına ulaşan Prof. h.c. Uğur Derman’ın muhtelif târihlerde kaleme aldığı makâlelerden oluşan, fotoğraf ve dipnotları ile zenginleştirilmiş bir başvuru kitabı. Gelenekli san’atlarımız ve kültür hayâtımızla ilgili yazıların ekseriyeti teşkil ettiği eserde, bâzı târihî şahıslara dâir hâtıralar da yer almaktadır.