TANBÛRÎ CEMİL'İN HAYÂTI

  • TANBÛRÎ CEMİL'İN HAYÂTI
  • Yazar: Mes'ud Cemil
  • ISBN: 978-975-7663-98-0
  • Sayfa: 320
  • Boyut: 16.5 x 21.5
  • İlk Yayın Tarihi: 1947
  • Son Baskı: 3. Baskı
  • Fiyat: 38 TL
  • Satın Al
Kitap Hakkında
Mes’ud Cemil’in doğumunun 110. yılında yeniden basılan bu eserde, yazarın babası hakkında kaleme aldığı ve edebî tarafı ağır basan bir biyografi, Uğur Derman’ın bir yazısı, Mes’ud Cemil’in makãle ve mektupları, Ârif Aşçı’nın hazırladığı Tanbûrî Cemil bibliyografyası ve değişik fotoğraflar yer almaktadır.